Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

secretaris-generaal

Toegevoegd op 26 juli 2016 door Dhr. Danny Huysmans

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO, www.fwo.be) helpt grenzen te verleggen in wetenschappelijk onderzoek aan de Vlaamse onderzoeksinstellingen. Het FWO verleent financiële steun voor de uitvoering van fundamenteel en strategisch basisonderzoek, klinisch-wetenschappelijk onderzoek, de aanschaf van onderzoeksinfrastructuur, het beheer van grote rekencapaciteit in Vlaanderen en het uitbouwen van nationale en internationale onderzoekssamenwerkingsverbanden. Het FWO financiert vandaag meer dan 1100 lopende onderzoeksprojecten en een 2000-tal onderzoeksmandaten. Hierbij staat excellent, bottom-up onderzoek, aangedreven door de onderzoekers, centraal. Voor de dagelijkse leiding van deze dynamische en kennis-gedreven organisatie in Vlaanderen is het FWO op zoek naar een (m/v):

secretaris-generaal

Faciliteren van excellent fundamenteel en strategisch onderzoek, en wetenschappelijke doorbraken.

 Als secretaris-generaal heb je de dagelijkse leiding van het FWO, begeleid en stuur je de directie ‘steun aan onderzoekers’ (verantwoordelijk voor de organisatie van het evaluatieproces van aanvraag tot financiering), de directie ‘intern beheer’ (ondersteunende diensten) en de stafdiensten, samen een organisatie van een 65-tal personen.
 Als ambassadeur en netwerker vertegenwoordig je het FWO zowel nationaal als internationaal, met bijzondere aandacht voor de internationalisering van het onderzoek en de samenwerking in de Europese en mondiale onderzoeksruimte. Je bent een ambassadeur voor de missie en de visie van het FWO, zowel extern naar de verschillende betrokkenen in de samenleving, als intern naar de medewerkers toe.
 Je innoveert en optimaliseert de programma’s, systemen en structuren voor de ondersteuning en bevordering van fundamenteel, grensverleggend en strategisch wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.
 Je bent eindverantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en optimalisatie van het FWO-beleid, gekaderd binnen de statuten van het FWO en rapporteert aan de raad van bestuur die het vorm te geven beleid uitzet.


Een bruggenbouwer in wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksbeleid.

 Je hebt een diploma van doctor op proefschrift (of kan equivalente wetenschappelijke ervaring voorleggen). Daarnaast beschik je over een gediversifieerd netwerk van nationale en internationale contacten in het domein van onderzoek en onderzoeksbeleid.
 Je kan een brede managementervaring voorleggen, bent vernieuwend ingesteld en beschikt over organisatie- en netwerkkwaliteiten om vorm te geven aan een snel wijzigend innovatielandschap.
 Je hebt een grondig inzicht in het universitaire landschap en beleid, in de beleidsuitvoering van wetenschappelijk onderzoek op Vlaams, federaal en internationaal niveau alsook in internationale peer-review processen in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
 Je kan algemene beleidsdoelstellingen vertalen in transparante procedures en in effectieve administratieve en financiële processen.
 Je kan plannen en proactief handelen op lange termijn, hebt hierbij oog voor risico’s en opportuniteiten en anticipeert op de gevolgen.
 Je communiceert vlot in het Nederlands, het Engels en het Frans. Je bent een enthousiast voorstander en pleitbezorger van de bijzondere betekenis van onderzoek voor het algemeen welzijn en de vooruitgang.


Maatschappelijk relevante topfunctie met nationale en internationale visibiliteit.

 Je komt terecht in een dynamische, kennis-gedreven organisatie die door een recent decreet een sterk uitgebreid programma krijgt en in een belangrijk scharniermoment zit. Als secretaris-generaal krijg je de unieke kans om dit programma verder uit te bouwen en te implementeren in het brede innovatielandschap.
 Je krijgt de opportuniteit om je te profileren in een maatschappelijk relevante topfunctie met grote visibiliteit, zowel nationaal als internationaal, zowel in academische, politieke als bedrijfscontexten, waarin mensen samenbrengen centraal staat en je een autoriteit wordt in het domein wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksbeleid.
 Het FWO biedt jou een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een aanstelling in een mandaatfunctie voor een periode van 6 jaar, hernieuwbaar. Je geniet een salaris volgens de schaal van een managementfunctie van N-niveau (A311) van de Vlaamse overheid, aangevuld met een mandaattoelage en extralegale voordelen. Voor meer informatie surf je naar de salarissimulator van de Vlaamse overheid.

Interesse?

 Richt jouw gemotiveerde kandidaatstelling samen met jouw curriculum vitae aan Stefan Peetroons van Accord Group: stefan.peetroons@accordgroup.be.
 Voor alle inlichtingen m.b.t. deze vacature kan je terecht bij Accord Group op het nummer: +32 (0)2 474 03 90. Jouw kandidatuur wordt discreet behandeld. 
 We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op 22 september 2016.

Bijlage 
BijlageGrootte
PDF icon fwo_vacature_secretaris_generaal.pdf73.35 KB
Deadline kandidatuurstelling 
22 september 2016