Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Waarom registreren?

Het Wetenschapsinformatienetwerk (WIN) behoort tot de vele initiatieven op het vlak van popularisering van wetenschappen, techniek en technologische innovatie van de Vlaamse overheid. WIN bestaat uit rechtspersonen en natuurlijke personen die actief en op min of meer permanente basis betrokken zijn bij de popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie.

De bedoeling van het WIN is een interactieve kennis- en informatieuitwisseling tussen alle leden en belangstellenden onderling en met de overheid tot stand te brengen.

Bent u actief betrokken bij wetenschapspopularisering dan kunt u zich registreren.

Wij sturen u vervolgens via mail uw gebruikersaccount en dan kunt u beginnen: berichten aanmaken, uw activiteiten en projecten publiceren, vacatures doorgeven, publicaties verspreiden… U wordt automatisch opgenomen in het netwerk en bent zo op de hoogte van de recentste ontwikkelingen in dit domein. U ontvangt de maandelijkse nieuwsbrief waarin alle laatste nieuwe berichten op de site worden samengevat. Via een aantal social media tools kan u gemakkelijk van het ene netwerk naar het andere switchen en uw initiatieven ook op die manier verder delen. We werken momenteel ook nog aan een geautomatiseerde verbinding van deze databank naar de databank van UitinVlaanderen en Klascement, zodat uw activiteiten met één klik naar deze andere netwerken verspreid kunnen worden.

Voldoende redenen om u te registreren, zo denken wij.

Wie niet actief betrokken is bij wetenschapspopularisering maar toch geïnteresseerd is, kan alle info op de website raadplegen, maar kan zelf geen nieuwe berichten aanmaken.